28 juli 2021
a.b.b.s. De Reinbôge
a.b.b.s. De Reinbôge
Deze instelling valt onder het gezag van Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs Zuidwest Friesland Gearhing te Súdwest-Fryslân.